CAEN cu explicaţii (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională)

Structurarea CAEN:

– 21 de Sectiuni: litere mari de la litera A si pana la litera U  _

– Fiecare Sectiune contine Diviziuni _ 2 cifre _

– Fiecare Diviziune contine Grupe _ 3 cifre _

– Fiecare Grupa contine Clase _ 4 cifre _

In „Actul Constitutiv” – Capitolul „Obiectul de Activitate” al fiecarei firme, pentru activitatile pe care le va desfasura firma respectiva, se insereaza Codurile CAEN cu 4 cifre, adica Clasele din CAEN (doar titulatura Clasei de 4 cifre, nu si explicatiile).
De asemenea fiecare firma isi va stabili un „Obiect Principal de Activitate”, care va fi mentionat in „Actul Constitutiv” atat cu Clasa de 4 cifre, dar si cu Grupa de 3 cifre din care face parte Clasa respectiva, iar titulatura va fi de „Domeniul Principal de Activitate”. Doar pentru aceasta Clasa se trece Grupa, nu se trec Grupele de 3 cifre pentru celelalte Clase de 4 cifre.
Aceasta Clasa de 4 cifre va fi trecuta, tiparita, la ONRC pe Certificatul de Inmatriculare al firmei, sub denumirea de „Activitate principala”.
Acesta „Activitate principala” va fi reprezentativa pentru firma si se prezuma ca este activitatea principala desfasurata, din care se obtine cea mai mare parte din cifra de afaceri, din veniturile firmei (~>50%).

1_SECŢIUNEA  A _ AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

2_SECŢIUNEA  B _ INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

3_SECŢIUNEA  C _ INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

4_SECŢIUNEA  D _ PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

5_SECŢIUNEA  E _ DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA  DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE A TERENURILOR

6_SECŢIUNEA  F _ CONSTRUCŢII

7_SECŢIUNEA  G _ COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

8_SECŢIUNEA  H _ TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

9_SECŢIUNEA  I _ HOTELURI ŞI RESTAURANTE

10_SECŢIUNEA  J _ INFORMAŢII ŞI TELECOMUNICAŢII

11_SECŢIUNEA  K _ INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI

12_SECŢIUNEA  L _ TRANZACŢII IMOBILIARE

13_SECŢIUNEA  M _ ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

14_SECŢIUNEA  N _ ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

15_SECŢIUNEA  O _ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

16_SECŢIUNEA  P _ ÎNVĂŢĂMÂNT

17_SECŢIUNEA  Q _ SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

18_SECŢIUNEA  R _ ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

19_SECŢIUNEA  S _ ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

20_SECŢIUNEA  T _ ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

21_SECŢIUNEA  U _ ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

22_ACTIVITATI REGLEMENTATE_