Activităţi reglementate

GHID ORIENTATIV

Activitati desfasurate sub conditie

1_Lista cuprinzand activitatile interzise a fi desfasurate de unele categorii de agenti economici

2_Lista privind societatile pentru a caror constituire si/sau modificare a actelor constitutive ale acestora, legea prevede avize/ autorizatii prealabile constituirii

3_Lista privind activitatile economice pentru desfasurarea carora legea impune conditia obiectului unic de activitate

4_Lista privind activitatile economice pentru desfasurarea carora legea impune conditia obiectului principal de activitate